Provozní řád

čeština  english  lasergamebrno.cz on facebook  lasergamebrno.cz on youtube  lasergamebrno.cz on tripadvisor

Provozní řád

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je ACTION GAMES s.r.o., IČ: 293 58 019, se sídlem ve Zlíně, M. Alše 411, PSČ: 760 01 (dále jen „správce“).
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména ke hře laser game.
 3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz čl. III.

Čl. II Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce tel: +420 776 427 9­47. Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle, pomoci internetových stránek http://www.lasergamebrno.cz nebo osobně v areálu.
 2. Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce hřiště či jiná jím pověřená osoba.
 3. Areál je otevřen po celý rok s výjimkou některých státních svátků. O téchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek.
 4. Otevírací doba je stanovena:

  Po – Ne 8:00 – 00:00

  Hriště je nutné předem rezervovat.

  Hříště lze na základě předchozí telefonické domluvy využít i mimo stanovenou otevírací dobu.

 5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 6. Každá osoba vstupuje do arény na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. Vstupem do arény s tímto bodem bezvýhradně souhlasí.
 7. Do arény je umožněn vstup od 6 let věku. Vstup dětí pod 15 let je pouze s dospělým doprovodem, který nese při vstupu do hracího prostoru za hráče mladší 15 let zodpovědnost. Tato zodpovědná osoba nemusí být přímo přítomna na hřišti v době hry, musí však být vždy v prostoru sportoviště.
 8. Vytvořením rezervace a odsouhlasením podmínek provozního řádu na sebe bere ten, kdo hry rezervoval, povinnost seznámit s provozním řádem všechny hráče, kteří budou v tyto rezervované časy také hrát.

Čl. III Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do herního prostoru vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu vyhrazených.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně,a předcházet tak připadným úrazům, nebo škodé na majetku. Dále jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zakazuje zejména:
 • – vstup v nevhodné obuvi (např. neuzavřené boty, boty na podpatku, příp. znečištěná obuv)
 • – vstup bez obuvi
 • – manipulace s ostrými předměty
 • – vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
 • – přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • – konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, odhazování žvýkaček v prostoru arény
 • – vstup podnapilým osobám
 • – kouření
 • – vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka je zakázán v celém areálu

  3. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřišté.

  4. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.

  5. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

Čl. IV Souhlas s prvním emailem

 1. Potvrzením rezervace souhlasím se zasláním prvního informačního emailu.
 2. Tento mail obsahuje možnost odhlásit se natrvalo z databáze mailů, na které je jednou za čas posílán informační email.

Čl. V Vzpomínková fotka po hře

 1. Po první hře pořizujeme fotku ve vybavení. Tato fotka je zdarma a automaticky se odesílá na server upphoto.cz (https://upphoto.cz/lasergamebrno)
 2. Vstupem do arény a seznámením s provozním řádem souhlasíte s vyfocením a zároveň automatickým uložením na tyto stránky.
 3. Vzhledem k automatizaci procesu nelze fotku pořídit bez toho, aby byla dále automaticky uložena na stránkách v bodu 1.
 4. Pokud si po hře nepřejete fotku pořídit, výslovně to oznamte obsluze před vyfocením.

Čl. VI Závěrečné ustanovení

 1. Správce případne jím pověřená osoba je povinna účastníky před vstupem do herního prostoru obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a zejména pravidly bezpečnosti.
 2. Vstupem do herního prostoru potvrzuje uživatel, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

V Brně dne: 1. 1. 2017 ACTION GAMES s.r.o. správce a provozovatel areálu


Čl. X Zvláštní bezpečností a hygienická opatření týkající se pandemie COVID-19

 1. Rezervace je vždy na dvě hry po sobě. Mezi rezervacemi je vždy pauza na dezinfekci vybavení.
 2. V případě jiných požadavků (např. narozeninová oslava, více her, atp.) nás prosím kontaktujte telefonicky či mailem
 3. Maximální počet účastníků není omezen
 4. Roušky již nejsou potřeba
 5. Udržujeme zdravý odstup
 6. U vstupu si vydezinfikujeme ruce
 7. Po celou dobu se na sportovišti pohybujeme s rozumem
 8. Šatny a sprchy jsou již plně v provozu
 9. Věci si můžete odložit do skříněk v šatnách
 10. Pokud hrajete na akční aréně, máte vyhrazen prostor před akční arénou. Pokud hrajete na taktické aréně, máte vyhrazen prostor v salonku a před vstupem do zbrojírny na taktické aréně
 11. V průběhu hry je potřeba dodržovat bezpečnost pohybu i rozestupů
 12. Po skončení her se v prostoru sportoviště nezdržujeme déle než je nezbytně nutné

V Brně dne: 4. 5. 2020 ACTION GAMES s.r.o. správce a provozovatel areálu

Tato webová stránka používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Rozumím    Více informací